Općina Viškovo dijeli mještanima 240 kompostera

Foto: PB (ilustracija)

Općina Viškovo objavila je javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje. Za 240 kompostera osigurano je nešto manje od 15.000 eura. U financiranje nabave kompostera uključila se i Primorsko-goranska županija koja je osigurala polovicu iznosa.
„Broj kompostera dosad podijeljenih mještanima bez naknade približio brojci od 1.000 kompostera. Kompostiranje je i najstariji i ekološki jedan od najprihvatljivijih načina smanjivanja količine biootpada. Lako se provodi u kućanstvu i daje brze rezultate“, kaže voditelj općinskog Odsjeka za komunalni sustav i investicije Tibor Tramišak.

Komposteri su zapremine 400 litara (dimenzija 80x80x91 cm), a proizvedeni su od polietilena. Pogodni su za kompostiranje otpada iz kućanstva i vrta i jednostavno se montiraju bez upotrebe alata. Konstrukcija kompostera omogućuje njegovu uporabu ljeti i zimi.
Pravo na dodjelu besplatnih kompostera za kućno kompostiranje ima fizička osoba koja podnese cjelovit zahtjev i zadovoljava sljedeće uvjete: ima stambeni prostor koji se nalazi u obiteljskoj kući, ima prebivalište na području Općine Viškovo, obveznik je plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor na adresi prebivališta, nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Viškovo s bilo koje osnove, raspolaže okućnicom za smještaj kompostera na adresi prebivališta. Uvjet je i da prijavitelju nije dodijeljen komposter temeljem Javnih poziva što ih je provela Općine Viškovo 2019., 2020., 2021. i 2023. godine.

Rok za dostavu zahtjeva završava objavom o zatvaranju javnog poziva na internetskim stranicama Općine Viškovo. Javni poziv zatvara se u trenutku kada zaprimljeni zahtjevi dosegnu 150 % ukupno raspoloživog broja kompostera, tj. ako je predano 360 i više zahtjeva, kažu iz Općine Viškovo.

Najčitanije


Povezane objave

Obilježen Dan oslobođenja Kostrene

Obilježen Dan oslobođenja Kostrene

Povodom obilježavanja Dana oslobođenja Kostrene predstavnici UABA Kostrena, općinske uprave, općinskih ustanova i udruga položili su vijence na spomen-obilježja u znak sjećanja na žrtve NOB-a.Vijenci su položeni na polje s grobovima palih boraca NOB-a na...

POKOPI NA GROBLJIMA (800)

POKOPI NA GROBLJIMA (800)

SUBOTA, 20. TRAVNJA 2024. KASTAV, 13.00: Ivan Horvat (1957) KLANA, 17.00Vladimir Šebelja (1933) NJIVICE, 15.30Marija Dapčić  BOGOVIĆI, 16.00Katica Bogović (1933) CRNI LUG, 13.00Dragica Barak (1930) SV. KRIŽ - SENJSKA DRAGA, 15.00Mate Nekić (1963) HVAR,...

Pin It on Pinterest