Za oglašavanje na news portalu Burin kontaktirajte nas putem:
email-a [email protected]
ili
telefona 098 214 075