Grad Rijeka daje u najam stan mladoj obitelji na 15 godina, mjesečna najamnina 122 eura

03.06.2024. 18:20 | Rijeka, Rijeka & Regija

Foto: Portal Burin

Grad Rijeka objavio je javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stana u najam u vlasništvu Grada Rijeke mladoj obitelji na razdoblje od 15 godina. Javni poziv otvoren je do 11. lipnja. U najam se daje stan koji se nalazi na drugom katu zgrade u Rijeci, koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje s blagovaonicom, kupaonice s WC-om, spremišta, hodnika, lođe, drvarnice, ukupne površine 60,75 m2.

Iznos najamnine utvrđuje se po cijeni   od 2 eura po kvadratu mjesečno za prve tri godine najma, odnosno 121,50 eura mjesečno. Najmoprimac je u navedenom periodu u obvezi plaćati sve troškove stanovanja (troškove vode, struje, plina, komunalne naknade, pričuvu, kao i sve ostale troškove u svezi sa stanovanjem) te jednom mjesečno dostavljati potvrde o uplati Gradu Rijeci. Po proteku tri godine, najamnina za navedeni stan bit će utvrđena na temelju važećeg Zaključka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine.

Grad Rijeka prvi stan za davanje u najam mladim obiteljima uredio je sredstvima osiguranim putem Javnog poziva za sufinanciranje demografske mjere – poticajno  stanovanje u 2023. godini, kojeg je raspisala Primorsko-goranska županija. Putem javnog poziva Gradu Rijeci osigurana su sredstva u iznosu od 21.975  eura u svrhu izvođenja građevinsko-obrtničkih radova adaptacije stana sukladno troškovniku, do razine unutarnje uređenosti po sistemu „ključ u ruke“ sukladno propisima iz područja javne nabave. U tijeku su radovi adaptacije stana, čiji planirani dovršetak je do 19. lipnja 2024. godine.

Podnositelji zahtjeva za davanje stana u najam moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • mlada obitelj koja ima jedno do troje djece. Roditeljima u mladoj obitelji smatraju se osobe do navršene 45. godine života;
  • najmanje jedan roditelj treba biti u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u tvrtki/organizaciji koja ima sjedište ili podružnicu na području Grada Rijeke;
  • punoljetni državljani Republike Hrvatske;
  • osobe koje imaju neprekidno prijavljeno prebivalište na području grada Rijeke najmanje tri mjeseca prije dana objave Javnog poziva;
  • podnositelj zahtjeva i članovi mlade obitelji su osobe koje na području Republike Hrvatske nemaju nekretninu podobnu za stanovanje niti su takvu nekretninu otuđili u posljednjih 5 godina;
  • podnositelj zahtjeva i članovi mlade obitelji su osobe koje nemaju u najmu stan koji je u vlasništvu Grada Rijeke ili Republike Hrvatske;
  • podnositelj zahtjeva i članovi mlade obitelji su osobe koje nemaju u najmu stan sa zaštićenom najamninom u vlasništvu fizičke osobe;
  • podnositelj zahtjeva i članovi mlade obitelji su osobe koje nemaju nepodmirene obveze prema Gradu Rijeci;
  • podnositelj zahtjeva i članovi mlade obitelji su osobe koje nisu u sudskom sporu s Gradom Rijekom.

Prednost za davanje u najam stana imaju obitelji u kojima su oba roditelja zaposlena na neodređeno vrijeme. Jednoroditeljska obitelj u kojoj je roditelj zaposlen na neodređeno vrijeme bodovno je izjednačena s obitelji u kojoj su oba roditelja zaposlena na neodređeno vrijeme. Lista reda prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči te web stranici Grada Rijeke i svi podnositelji imaju pravo prigovora u roku od 5 dana od dana objave. Prigovor se podnosi u pisanom obliku Gradonačelniku Grada Rijeke, preporučenom poštom na adresu Grad Rijeka, Titov trg 3, 51000 Rijeka, ili osobno u pisarnici Grada Rijeke. Konačnu Listu utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke.

Prije sklapanja Ugovora o najmu stana podnositelj zahtjeva sa najvećim brojem bodova bit će pozvan na razgledavanje stana. Ukoliko pozvani podnositelj zahtjeva nakon razgledavanja ponuđenog stana odbije prihvatiti stan, o tome daje potpisanu izjavu , a stan će biti ponuđen slijedećem podnositelju zahtjeva po redoslijedu.

Najčitanije


Povezane objave

Uručena županijska priznanja najuspješnijim umjetnicima

Uručena županijska priznanja najuspješnijim umjetnicima

Župan Zlatko Komadina dodijelio je u Kući halubajskega zvončara nagrade Primorsko-goranske županije za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva za 2023. godinu.Za uspjehe na državnoj razini, nagrade su primili Pjevački zbor mladih Kaplan, Gradsko...

POKOPI NA GROBLJIMA (859)

POKOPI NA GROBLJIMA (859)

SRIJEDA, 19. LIPNJA 2024. TRSAT, 13.30: Milana Jakšić (1937) KOZALA, 14.30Marija Šlosar (1928) DRENOVA, 14.30Elizabeta Kubaša (1936) DRENOVA, 13.30Ljuba Blažević (1959) DRENOVA, 12.30Vlado Stiperski (1951) BRSEČ, 15.00Srećko Uhač (1940) HRELJIN,...

Pin It on Pinterest