Župan Komadina proglasio prirodnu nepogodu zbog poplava u Vinodolu i na otoku Krku

Foto: Velibor Topolovec, PGŽ, FB

„Danas ću proglasiti prirodnu nepogodu zbog poplave na području Grada Novog Vinodola, Vinodolske Općine, Općine Malinska i Dobrinj, koja je u studenom pogodila ove gradove i općine“, izvijestio je župan Zlatko Komadina na današnjoj redovitoj konferenciji za novinare. U tijeku je procjena štete, a po utvrđivanju visine, Primorsko-goranska županija financijski će sudjelovati u sanaciji šteta na javnoj, komunalnoj i prometnoj infrastrukturi.

Govoreći o sanacijama šteta na području Gorskog kotara, župan Komadina kazao je kako su se usvajanjem rebalansa proračuna stekli uvjeti za raspored dva milijuna kuna za šest goranskih gradova i općina koji su prijavili štete od bujičnih poplava što su ih pogodile u rujnu.

 Thalassotherapiji Crikvenica i Opatija ukupno 1,3 milijuna kuna

Slijedom nedovoljnog državnog financiranja zdravstvenog sektora kroz decentralizirana sredstva, na što je župan ukazao i premijeru Plenkoviću na sastanku s Vladom RH u Splitu, PGŽ će iz proračuna rasporediti Thalassotherapiji Crikvenica 366 tisuća kuna za intervencije i popravke na opremi i objektima te 922 tisuće kuna Thalassotherapiji Opatija za pripremu projekta rekonstrukcije, nadogradnje i opremanje Wellness Centra i novih ambulanti. Kako je naveo župan, u planu je financiranje tog projekta putem bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine, a ukupni troškovi procijenjeni su na iznos od 41 milijun kuna.

Rebalansom proračuna osigurana su sredstva i za specijalizacije doktora medicine. U Thalassotherapiji Opatija pokrit će se rashod pet specijalizacija: tri kardiologije, jedne radiologije te medicinske biokemije i laboratorijske medicine. Lječilištu Veli Lošinj financirat će se jedna specijalizacija iz pedijatrije, a Thalassotherapiji Crikvenica pet specijalizacija iz područja deratologije, venerologije i fizikalne medicine i rehabilitacije.

Prema Prijedlogu odluke o dodjeli sredstava udrugama i umjetničkim organizacijama za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u cilju održivog razvoja Kulturno-turističke rute Putovima Frankopana, dodijelit će se po pet tisuća kuna za deset udruga. Četiri programa čiji su prijavitelji Gradovi Bakar i Čabar te Općine Čavle i Kraljevica financirati će se s iznosom od 80 tisuća kuna.

ZA DEMOGRAFSKU MJERU GORSKOM KOTARU 1,1 MILIJUN KUNA

Govoreći o županijskoj demografskoj mjeri, pročelnica Dragica Marač istaknula je kako će danas župan donijeti odluku o dodjeli ukupno 1,1 milijuna kuna, i to Općini Mrkopalj 300 tisuća kuna, Gradu Cresu 420 tisuća kuna, Gradu Vrbovsko 132 tisuće kuna i Gradu Čabru 248 tisuće kuna, za adaptaciju nekretnina u vlasništvu tih JLS-ova koje će se potom dati mladim obiteljima u najam.
Podsjetimo, demografskom mjerom PGŽ pomaže mladim obiteljima u rješavanju stambenog pitanja, posebice na otocima i u Gorskom kotaru, putem financiranja adaptacije stambenih nekretnina u vlasništvu jedinica lokalne samouprave koje će se putem javnog natječaja dati u dugoročni i društveno prihvatljiv najam, a cijena najma, pritom ne smije prijeći 2 eura po kvadratu. Pročelnica očekuje da će do ljeta 2023. useliti prve obitelji te smatra da će mjera pridonijeti i rješavanju problema manjka kadra u deficitarnim zanimanjima.

Dodala je da će se po pojedinom natječaju dodijelit sredstva za adaptaciju otprilike četiri stambene jedinice što će do kraja provedbe rezultirati s otprilike 20 adaptiranih stanova, za dugoročni najam mladim obiteljima. Za provedbu mjere osigurano je po milijun kuna godišnje sve do 2025. godine.

Župan Komadina komentirao je kako je na sastanku s Vladom RH na temu predaje državne imovine na upravljanje gradovima i županijama predložio da država preda svu imovinu koju ocijeni neperspektivnom, a zadrži onu za koju smatra da ima stratešku važnost. Ilustrirao je to primjerom grada Rijeke u kojoj se nalazi čak 400 stanova u vlasništvu države, a čijom bi promjenom vlasništva, Rijeka mogla riješit problem socijalnih listi, ali i kadrovske problematike.

Najčitanije


Povezane objave

Uručena županijska priznanja najuspješnijim umjetnicima

Uručena županijska priznanja najuspješnijim umjetnicima

Župan Zlatko Komadina dodijelio je u Kući halubajskega zvončara nagrade Primorsko-goranske županije za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva za 2023. godinu.Za uspjehe na državnoj razini, nagrade su primili Pjevački zbor mladih Kaplan, Gradsko...

POKOPI NA GROBLJIMA (859)

POKOPI NA GROBLJIMA (859)

SRIJEDA, 19. LIPNJA 2024. TRSAT, 13.30: Milana Jakšić (1937) KOZALA, 14.30Marija Šlosar (1928) DRENOVA, 14.30Elizabeta Kubaša (1936) DRENOVA, 13.30Ljuba Blažević (1959) DRENOVA, 12.30Vlado Stiperski (1951) BRSEČ, 15.00Srećko Uhač (1940) HRELJIN,...

Pin It on Pinterest