Za male komunalne akcije u riječkim mjesnim odborima u 2023. godini osigurano 2,2 milijuna eura

16.01.2023. 11:40 | Novosti, Rijeka, Rijeka & Regija

Foto: Grad Rijeka

Gradsko vijeće usvojilo je plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2023. godini, vrijedan 2,2 milijuna eura.

Za ostvarivanje malih komunalnih akcija (komunalni prioriteti) u proračunu Grada osiguravaju se sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini. U ovoj godini osigurano je 41.409 eura više sredstava nego u 2022. godini.

Raspored navedenih sredstava po mjesnim odborima, sukladno Odluci o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, izvršen je na način da je 20% ukupnih sredstava raspoređeno je razmjerno broju stanovnika, 20% razmjerno iznosu ostvarene komunalne naknade, a 20% razmjerno površini područja mjesnog odbora. Preostalih 40% sredstava raspoređeno je na način da je 50% iznosa raspoređeno razmjerno broju stanovnika, a 50% razmjerno stupnju opremljenosti mjesnog odbora, na način da su sredstva dodijeljena mjesnim odborima za koje je procijenjeno da je stupanj opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture nedostatan.

Gradonačelnik na prijedlog Odjela za gradsku samoupravu i upravu utvrđuje standard opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture u mjesnim odborima. Temeljem podataka dobivenih od Rijeka plus d.o.o. i Energo d.o.o. i Odjelu gradske uprave za komunalni sustav stručnih službi utvrđeno je da je standard opremljenosti nedostatan u mjesnim odborima Brašćine-Pulac, Draga, Drenova, Gornji Zamet, Grbci, Kantrida, Orehovica, Pehlin, Podmurvice, Srdoči, Sveti Kuzam, Sveti Nikola, Svilno, Škurinje, Škurinjska Draga, Turnić i Zamet.

Kao i prethodnih godina svi mjesni odbori dostavili su svoje prijedloge zahvata za uvrštavanje u Prijedlog plana malih komunalnih akcija (komunalnih prioriteta) u gradnji novih i održavanju postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora za 2023. godinu. Sukladno nadležnosti, prijedlozi su obrađeni u društvima Rijeka plus d.o.o. i Energo d.o.o. te u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav i Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Obrađeni zahtjevi mjesnih odbora s upisanim iznosima sredstava potrebnim za realizaciju ili komentarima zašto se zahvat ne može uvrstiti u Prijedlog plana prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora za 2023. godinu, dostavljeni su mjesnim odborima.

Male komunalne akcije ili komunalni prioriteti provode se od 2004. godine i obuhvaćaju manje komunalne radove na područjima mjesnih odbora koji se provode prema prijedlozima građana s ciljem podizanja kvalitete življenja građana. Predlagati se mogu manji komunalni zahvati kao što su: uređenje dječjih igrališta, uređenje zelenih površina, parkirališta, postave autobusnih čekaonica, postave tijela javne rasvjete, sanacija postojećih prometnica, uređenje kolnika, izrada nogostupa, uređenje prometne signalizacije i tehničkih elemenata cesta, sanacija divljih deponija i drugo.

Najčitanije


Povezane objave

Uručena županijska priznanja najuspješnijim umjetnicima

Uručena županijska priznanja najuspješnijim umjetnicima

Župan Zlatko Komadina dodijelio je u Kući halubajskega zvončara nagrade Primorsko-goranske županije za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva za 2023. godinu.Za uspjehe na državnoj razini, nagrade su primili Pjevački zbor mladih Kaplan, Gradsko...

POKOPI NA GROBLJIMA (859)

POKOPI NA GROBLJIMA (859)

SRIJEDA, 19. LIPNJA 2024. TRSAT, 13.30: Milana Jakšić (1937) KOZALA, 14.30Marija Šlosar (1928) DRENOVA, 14.30Elizabeta Kubaša (1936) DRENOVA, 13.30Ljuba Blažević (1959) DRENOVA, 12.30Vlado Stiperski (1951) BRSEČ, 15.00Srećko Uhač (1940) HRELJIN,...

Pin It on Pinterest