U županiji najbolje rezultate u odvajanju otpada postižu otočani, najslabije Gorani

03.06.2024. 16:44 | Novosti, Rijeka, Rijeka & Regija

Foto: Grad Cres, PGŽ

“U županiji najbolje rezultate u odvajanju otpada postižu otočani s 53,44%, zatim slijedi priobalje s 34,01 %, dok su Gorani u postocima najslabiji s 24,63 %, ali ga i daleko najmanje stvaraju. Najbolji rezultati postignuti su na otoku Krku i u Općini Klana od gotovo 60 %“, izvijestio je županiski resorni pročelnik Sanjin Vranković na današnjoj redovitoj konferenciji za novinare u Primorsko-goranskoj županiji. Naveo je da za područje cijele županije ukupan postotak odvojeno sakupljenog otpada iznosi 48,70 % i trebat će još dosta napora za dostizanje cilja od 60 % sukladno planu gospodarenja otpadom RH. Značajno povećanje u odnosu na prethodno razdoblje bilježi se na području nekoliko općina što se u najvećoj mjeri pripisuje uvođenju i razvoju sustava prikupljanja otpada od vrata do vrata.

Na području županije nalazi se devet odlagališta otpada je devet zatvoreno, šest odlagališta je potpuno sanirano, a to su Cetin u Vrbovskom, Duplja u Novom Vinodolskom, Osojnica u Matuljima, Pržić na otoku Cresu, Sorinj na otoku Rabu i Viševac u Rijeci te 26 reciklažnih dvorišta, od kojih je osam na otoku Krku (po jedno u svakoj JLS i jedno uz odlagalište Treskavac).

“Primorsko-goranska županija je prva županija u Republici Hrvatskoj koja ima izgrađen centar za gospodarenje otpadom i sve planirane pretovarne stanice u Cresu, Delnicama, Krku, Novom Vinodolskom i Rabu, a izgrađena je i privremena pretovarna stanica Vrbovsko i pretovarna stanica Mali Lošinj. Županija je i u ovoj godini osigurala sredstva pomoći JLS-ima za daljnji razvoj sustava gospodarenja biootpadom za koji je procjenjeno da je u ovom trenutku najveći izazov i najbolji način za unaprjeđenje sustava i dostizanje ciljeva iz Plana gospodarenja otpadom RH kroz dva programa i to za sufinanciranje projektne dokumentacije i pilot projekte iz područja gospodarenja biootpadom u ukupnom iznosu od 70.000 eura”, kazao je Sanjin Vranković koji je ukratko prezentirao izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom  na području Primorsko-goranske županije za 2023. godinu.

“Daljnji razvoj sustava odvojenog sakupljanja otpada trebat će usmjeriti ka dodatnoj selekciji odvojeno sakupljenog otpada i odvojenom sakupljanju biootpada, što je prilika da se   usluga učini jeftinijom za sve građane pa je pohvalan smjer kojim su krenule pojedine općine i gradovi”, zaključio je Vranković, dodavši da je na otoku Krku, Općini Viškovo i Gradu Opatiji uvedeno odvojeno sakupljanje biootpada, izrađena je projektna dokumentacija za kompostanu u Gradu Cresu i u tijeku je ishođenje građevinske dozvole, a za kompostanu u Gradu Malom Lošinju ishođena je građevinska dozvola.

Najčitanije


Povezane objave

Uručena županijska priznanja najuspješnijim umjetnicima

Uručena županijska priznanja najuspješnijim umjetnicima

Župan Zlatko Komadina dodijelio je u Kući halubajskega zvončara nagrade Primorsko-goranske županije za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva za 2023. godinu.Za uspjehe na državnoj razini, nagrade su primili Pjevački zbor mladih Kaplan, Gradsko...

POKOPI NA GROBLJIMA (859)

POKOPI NA GROBLJIMA (859)

SRIJEDA, 19. LIPNJA 2024. TRSAT, 13.30: Milana Jakšić (1937) KOZALA, 14.30Marija Šlosar (1928) DRENOVA, 14.30Elizabeta Kubaša (1936) DRENOVA, 13.30Ljuba Blažević (1959) DRENOVA, 12.30Vlado Stiperski (1951) BRSEČ, 15.00Srećko Uhač (1940) HRELJIN,...

Pin It on Pinterest