U prošloj godini građani prijavili 145 slučajeva vandalizma u Rijeci

07.02.2023. 17:26 | Novosti, Rijeka, Rijeka & Regija

Foto: Grad Rijeka, portal Burin

Na današnjeg kolegiju riječkog gradonačelnika prihvaćeno je izvješće o provedbi Akcijskog plana za sprječavanje vandalizma na području grada Rijeke u 2022. godini.
Kako je kazala Maja Malnar, pročelnica Odjela za komunalni sustav, najčešći oblici vandalizma su nedozvoljeno plakatiranje i grafitiranje te oštećenje gradske komunalne infrastrukturne i urbane opreme, kao što su autobusne čekaonice i stajališta, košarice za otpad, klupice, javni satovi, fontane i slično.

Komunalni redari i tajnici mjesnih odbora su u skladu s Akcijskim planom pojačano obilazili i nadzirali pojavu novih grafita i eventualnih oštećenja na urbanoj opremi, a bilo je pojačanih kontrola oko nepropisnog postavljanja plakata, oglasa i promidžbenog materijala. Veliku pomoć u provedbi plana Gradu Rijeci pruža i policijska uprava.

Najveći broj prijava aplikacijom odnosi se na grafite

„Borba protiv vandalizma je dugačak proces i u tom kontekstu treba pozdraviti napore svih uključenih aktera da vandalizma bude što manje, poručio je gradonačelnik Filipović, dodajući da sanacija vandalizma iziskuje i značajna financijska sredstva, koja bi se mogla i pametnije utrošiti.

Građani, osim podnošenja prijava putem besplatnog broja telefona Dežurnog centra 0800 51 00 ili mail adrese [email protected], već dvije godine uspješno koriste aplikaciju Gradsko oko. Putem  aplikacije je tijekom 2022. godine zaprimljeno 2.763 prijava, od toga se njih 2.277 odnosi na komunalne probleme, 196 prijava na prometne probleme, 144 prijave na čistoću, dok je 145 prijava evidentirano u kategoriji vandalizama.

„Broj prijava koje se odnose na vandalizam predstavlja znatno povećanje u odnosu na prethodnu godinu, kada je prijava bilo 60, što upućuje na činjenicu da su građani prihvatili  aplikaciju i u sve većoj mjeri koriste.  Najveći broj prijava odnosi se na grafite (54), na oštećenja urbane opreme odnose se ukupno 52 prijave, a na oštećenje dječjih sprava u parkovima 36 prijave“, kazala je pročelnica Malnar.

Samo za uklanjanje grafita i sanaciju dječjih igrališta utrošeno 6.600 eura

Sredstva utrošena na rješavanje prijava, odnosno sanaciju za uklanjanje grafita iznose 3.291 eura  te 3.328 eura  za sanaciju dječjih sprava. Za popravke urbane opreme, najviše autobusnih čekaonica (lom stakla) utrošeno je ukupno 21.506 eura.  Sankcioniranje počinitelja otežano je zbog činjenice da se većina navedenih onečišćenja događa u kasnim noćnim satima te je gotovo nemoguće spriječiti takvo ponašanje pojedinaca, utvrditi počinitelje i  poduzeti propisane mjere. U tom smislu komunalnim redarima pomaže videonadzor.   

Najčitanije


Povezane objave

Uručena županijska priznanja najuspješnijim umjetnicima

Uručena županijska priznanja najuspješnijim umjetnicima

Župan Zlatko Komadina dodijelio je u Kući halubajskega zvončara nagrade Primorsko-goranske županije za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva za 2023. godinu.Za uspjehe na državnoj razini, nagrade su primili Pjevački zbor mladih Kaplan, Gradsko...

POKOPI NA GROBLJIMA (859)

POKOPI NA GROBLJIMA (859)

SRIJEDA, 19. LIPNJA 2024. TRSAT, 13.30: Milana Jakšić (1937) KOZALA, 14.30Marija Šlosar (1928) DRENOVA, 14.30Elizabeta Kubaša (1936) DRENOVA, 13.30Ljuba Blažević (1959) DRENOVA, 12.30Vlado Stiperski (1951) BRSEČ, 15.00Srećko Uhač (1940) HRELJIN,...

Pin It on Pinterest