U Općini Viškovo počelo zaprimanje zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć osobama starijim od 65 godina

U Općini Viškovo počelo je zaprimanje zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu godišnju novčanu pomoć osobama starijim od 65 godina. Zahtjevi će se zaprimati do 31. ožujka ove godine.
Pravo na pomoć mogu ostvariti korisnici bez prihoda ili oni čiji je ukupni mjesečni prihod manji od 4.000,82 kune, odnosno 531 eura.

Korisnik za kojeg se utvrdi prosječna visina ukupnog mjesečnog prihoda iz prethodne godine u iznosu do 1.996,64 kuna (265 eura) ostvaruje pravo na jednokratnu pomoć u iznosu 146 eura (1.100,04 kuna). Korisnici s prihodima između 1.996,72 kuna (265,01 eura) i 3.315,18 kuna (440 eura) dobit će 93 eura (700,71 kuna), a korisnici s prihodima između 3.315,26 kuna (440,01 eura) i 4.000,82 kuna (531 eura) imaju pravo na pomoć u iznosu od 67 eura (504,81 kuna).

Pod ukupnim mjesečnim prihodima smatraju se sva financijska i materijalna sredstva koja samac ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, a isplaćeni su u godini koja prethodi godini predaje zahtjeva, odnosno od 1.1. do 31.12. prošle godine. U ukupni mjesečni prihod ne ulazi prihod od zajamčene minimalne naknade i svi prihodi koje pojedinac ostvaruje sukladno aktu temeljem kojeg se utvrđuju prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Viškovo te oni prihodi koji se ne uračunavaju u prihode prilikom izračunavanja zajamčene minimalne naknade.
Zahtjev je objavljen na mrežnim stranicama Općine Viškovo u rubrici on-line prijave i obrasci, a dostupan je i na sljedećoj poveznici https://eumis.opcina-viskovo.hr/ViewForm.aspx?formID=204&requestID=1839

Pravo na jednokratnu novčanu godišnju pomoć ostvaruje:

– osoba s navršenih 65 godina života, koja je hrvatski državljanin s prebivalištem na području Općine Viškovo u neprekidnom trajanju od najmanje pet godina prije dana podnošenja zahtjeva
– osoba sa statusom stranca ili statusom osobe bez državljanstva ako u trenutku podnošenja zahtjeva najmanje pet godina neprekidno ima odobren stalni boravak i prijavljeno prebivalište na području općine Viškovo ili najmanje pet godina neprekidno ima odobren privremeni boravak i prijavljeno boravište na području Općine Viškovo.

U trenutku podnošenja zahtjeva podnositelj i članovi zajedničkog kućanstva ne smiju imati iskazano dospjelo dugovanje prema Općini Viškovo. Osoba koja ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću, stan ili drugu nekretninu koja joj ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba i čijim bi se stavljanjem u promet mogli ostvariti dodatni prihodi, nema pravo na jednokratnu godišnju novčanu pomoć. Pravo na pomoć nemaju osobe u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora.

COVID-19 RH

Posljednja izmjena: Loading...
Novooboljeli0
Broj umrlih0
Aktivni slučajevi0

Povezane objave

POKOPI NA GROBLJIMA (423)

POKOPI NA GROBLJIMA (423)

PONEDJELJAK, 27. OŽUJKA 2023. ZAMET, 12.30Mladen Srdoč (1943) DRENOVA, 14.30Boris Šimičević (1964) RUKAVAC, 14.00Jožica Ivanić (1954) BARBAT, 16.00Tomislav Debelić (1937) SRIJEDA, 29. OŽUJKA  KOZALA, 14.30Dorotea...

Pin It on Pinterest