Privremeni rezultati upisa u riječke vrtiće: neupisan i „na čekanju“ bitno manji broj djece nego ranijih godina

21.05.2022. 12:59 | Regija, Rijeka & Regija

U riječke dječje vrtiće upisano je – prema privremenim rezultatima – ukupno 614 djece. Od tog broja, upisan je 391 jasličar i 223 vrtićara.

Na stranicama Dječjih vrtića Rijeka, More i Sušak objavljene su privremene liste upisa i počeo je teći rok za prigovore roditelja na rezultate upisa, odnosno rok za slanje izjava o eventualnom odustanku od upisa.
Rok za prigovore i izjave traje do srijede, 25. svibnja, a prigovori i izjave šalju se dječjem vrtiću (Rijeka, Sušak, More) u koji je roditelj prijavio dijete, odnosno za Dječji vrtić Rijeka šalju se CPO-u koji je roditelj birao kao prvi prioritet prilikom upisa.

svoj  djeci čija oba roditelja rade bit će omogućen upis u vrtićke programe

Izjave o odustanku od upisa šalju se, naravno, onom vrtiću u koji je dijete upisano. Konačni rezultati upisa bit će poznati 10. lipnja, nakon obrade svih prigovora roditelja i izjava roditelja o odustanku od upisa.

Od ukupnog broja upisanih, prema privremenim rezultatima, na razini Dječjeg vrtića Rijeka upisano je 138 vrtićara i 273 jasličara, u Dječji vrtić More upisano je 38 vrtićara i 53 jasličara, a u Dječji vrtić Sušak 47 vrtićara i 65 jasličara.
Iako je na objavljenim privremenim listama jedan dio vrtićara „na čekanju“, prema informacijama iz Dječjih vrtića, svoj će djeci s prebivalištem u Rijeci čija oba roditelja rade biti omogućen upis u vrtićke programe.
Što se tiče djece jasličke dobi, ostalo je neupisano 125 jasličara s prebivalištem u Rijeci čija oba roditelja rade. No, prema najavama, planira se formiranje novih jasličkih skupina na najmanje dvije lokacije pa će ovaj broj biti bitno manji već kod objave konačnih rezultata.

Broj ukupno upisane djece nešto manji od najavljenih kapaciteta

Broj ukupno upisane djece je nešto manji od ranije najavljenih potencijalnih kapaciteta, i to iz različitih razloga, a između ostalog i zbog prijavljene djece s teškoćama i otvaranja inkluzivnih skupina, pri čemu je nužno poštivati državni pedagoški standard koji propisuje rad u manjim skupinama u koje su djeca s teškoćama uključena.
Ove godine upisi u dječje vrtiće provodili su se putem nacionalne aplikacije e-Upisi kao projekta „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ koji provode Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i CARNET-om.

Povezane objave

Tihomir Pojer novi načelnik Druge policijske postaje Rijeka

Tihomir Pojer novi načelnik Druge policijske postaje Rijeka

Novi načelnik Druge policijske postaje Rijeka je Tihomir Pojer, policijski službenik koji je do sada bio raspoređen na poslovima u Sektoru kriminalističke policije, objavila je Policijska uprava primorsko-goranska. U obrazloženju rješenja, kojeg potpisuje...

POKOPI NA RIJEČKIM GROBLJIMA (178)

POKOPI NA RIJEČKIM GROBLJIMA (178)

PETAK, 24. lipnja 2022. KOZALA, 12.00Boris Lavrenčić (1953) DRAGA, 14.30Milan Cibić (1939) DRENOVA, 11.00Mate Antolos (1936) PONEDJELJAK, 27. lipnja KOZALA, 12.30Luka Ilić (1942) Podatke je objavilo Komunalno društvo Kozala, Braće Hlača 2/a, Rijeka. ...

Pin It on Pinterest