Prirez porezu na dohodak smanjuje se za 1 posto, odlučilo je Gradsko vijeće Grada Rijeke

30.11.2021. 20:36 | Rijeka, Rijeka & Regija

Autor teksta: P. B., Foto: Grad Rijeka

Gradsko vijeće donijelo je izmjene Odluke o gradskim porezima s 25 glasova za, dva protiv i pet suzdržanih. Vijećnik Davor Štimac ovo je ocijenio populističkom mjerom, jer će građanin s prosječnom plaćom  mjesečno dobiti 7,5 kuna više, dok se istovremeno najavljuje dizanje cijene komunalnih usluga

Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je odluku o smanjivanju prireza porezu na dohodak u 2022. godini za jedan posto, s 15 na 14 posto.
Gradsko vijeće donijelo je izmjene Odluke o gradskim porezima s 25 glasova za (SDP, HDZ, PGS, Akcija mladih, Unija Kvarnera, HSU, IDS, SDSS te vijećnice Petra Mandić i Sabina Marov iz Mosta), dva glasa protiv (Možemo!) i pet suzdržanih (Nezavisna lista Davora Štimca i vijećnik Aleksandar Saša Milaković iz Mosta).
Gradonačelnik Marko Filipović je uvodno, pojašnjavajući prijedlog izmjene Odluke o porezima Grada Rijeke, kazao „to predstavlja prvi korak u ostvarenju konačnog cilja koji smo obećali ostvariti – smanjenja stope prireza porezu na dohodak na 10 %, od 1. siječnja 2025. godine, a ako budu povoljne makroekonomske prilike, ići ćemo i dalje u godinama koje slijede. U prijevodu, to bi značilo da osoba s bruto plaćom od 9.671 kuna na godišnjoj razini imati veću neto plaću za 90-ak kuna, a kada se stopa prireza porezu na dohodak smanji na 10 %, neto plaća će se istoj na godišnjoj razini povećati za 448,40 kuna“, rekao je gradonačelnik Filipović.

Prihod Grada smanjit će se za četiri milijuna kuna

U pogledu financijskog učinka na proračun Grada Rijeke u 2022. godini, procjenjuje se da će smanjenjem stope prireza porezu na dohodak prihod Grada od prireza porezu na dohodak u idućoj godini smanjiti za oko četiri milijuna kuna.
„Ovom mjerom smanjujemo poreznu represiju prema sugrađanima“, kazao je gradonačelnik Filipović.
Vijećnik Josip Ostrogović je u raspravi istaknuo kao će klub HDZ-a glasovati za smanjenje poreza, budući da se za smanjivanje poreza zalagao i u vlastitoj predizbornoj kampanji. Vijećnica Tea Mičić Badurina je istaknula kako klub PGS-a podržava postepeno uvođenje poreznog rasterećenja, svjesni da treba paziti da se na naruši standard usluga i socijalnih davanja. Naglasila je kako je visok prirez jedan od razloga gubitka stanovništva i investicija za radna mjesta, a da je smanjivanje prireza ujedno poruka građanima da je Grad Rijeka spreman drugačije raspolagati sa sredstvima u proračunu. Vijećnik Davor Štimac je u ime kluba Nezavisne liste Davora Štimca naglasio kako su se u kampanji zalagali za smanjenje pa čak i ukidanje prireza. Smanjivanje prireza za 1 % je ocijenio populističkom mjerom, budući da će građanin s prosječnom plaćom na mjesečnoj razini dobiti 7,5 kuna više, dok se istovremeno najavljuje dizanje cijene komunalnih usluga.

Most: Ovo nije socijalna mjera 

Vijećnica Petra Karanikić je istaknula kako klub SDP-a podržava prijedlog, kojim se pokazuje da gradonačelnik ispunjava predizborna obećanja, dok je vijećnik Kristian Čarapić naglasio kao treba naglasiti da se radi o smanjenju od 1% u prvoj godini, s planom da se do 2025. godine taj prirez smanji na 10%, s time da će narednom razdoblju biti dovoljno vremena da se predoči detaljan plan smanjivanja kroz godine.
Vijećnik Aleksandar Saša Milaković je u ime kluba Mosta ocijenio je kako je smanjenje prireza nije socijalna mjera, jer će učinak doživjeti oni s većim plaćama, dok ga oni s najnižim plaćama neće osjetiti. Također, ustvrdio je da se ne radi niti o razvojnoj mjeri, jer smatra da ne može privući investitore. Istaknuvši kako se radi o zanemarivoj svoti na prosječnoj mjesečnoj plaći, naglasio je kako se novac okupljen na jednom mjestu može bolje iskoristiti.

Uređenje Palače Šećerane i broda Galeb

Vijećnica Iva Davorija je u ime platforme Možemo! naglasila kako snižavanje prirez za 1 % neće utjecati na građane s niskim prihodima i visokim osobnim odbicima, koje ostvaruju i ljudi s djecom. Ocijenila je kako je obećavanje poreznog rasterećenja građana na ovaj način populistički stav, jer se ne dotiče svih građana i građanki. Istaknula je kako Možemo! smatra da je, umjesto smanjenja prireza, sredstva trebalo usmjeriti na u povećanje i dostupnosti kvalitetnih komunalnih usluga te uvođenje socijalnih inovacija. Vijećnik Akcije mladih Vedran Vivoda istaknuo je kako podržava smanjenje poreza, budući da se za njega zalagao i u vlastitoj predizbornoj kampanji.

Gradsko vijeće usvojilo je i izmjenu Odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta. Tom odlukom se do 31. prosinca 2022. godine produljuje rok za korištenje kredita u iznosu od 44 milijuna kuna za osiguravanju vlastitih sredstava za uređenje Palače Šećerane i broda Galeb, odnosno realizaciju trogodišnjeg EU projekta „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“, pri čemu se ostali uvjeti ne mijenjaju.

Pregovori oko lokacije broda

Kako stoji u obrazloženju, zbog izmjena projektno-tehničke dokumentacije u tijeku izvođenja radova kojom su se ključni sustavi broda (HVAC, HI FOG) usklađivali s Hrvatskim registrom brodova te Ministarstvom kulture, radovi na brodu Galeb odvijali su se usporenim intenzitetom. Pandemija koronavirusa uzrokovala je usporavanje i značajno kašnjenje realizacije istraživačkih radova, dok su kadrovske promjene kustosa u Muzeju grada Rijeke iznimno usporile izradu projekta stalnog muzejskog postava čija tehnička projektna rješenja izravno utječu na izvođenje obnove i prenamjene broda Galeb u brod muzej. Procjenjuje se da će se radovi na obnovi i prenamjeni broda produljiti do kolovoza 2022. godine, dok se završetak opremanja očekuje u listopadu/studenom 2022. godine.

„U tjednom sam kontaktu s brodogradilištem, osobno sam dva puta obišao brod i radovi, koji su bili usporeni zbog nepredviđenih okolnosti, za koje se nije moglo znati prilikom projektiranja, sad teku dobro i sve ukazuje da će brod sljedeće godine biti završen i naći svoje mjesto na Molo Longu. Pregovara se s Lučkom upravom o lokaciji broda, i ti razgovori teku dobro – trenutno smo u proceduri koncesioniranja investiranja u marinu u Porto Barošu i kasnijeg korištenja drugog dijela putničke luke i tu se još bruse detalji gdje bi brod Galeb trebao biti privezan,“ kazao je gradonačelnik Filipović.


Usvojena je i odluka o pripajanju trgovačkog društva Rijeka promet d.d. trgovačkom društvu Rijeka plus d.o.o.  Očekuje se da će povezivanje rezultirati optimizacijom poslovnih procesa, odnosno povećanjem poslovne efikasnosti i racionalizacijom troškova poslovanja. Jednoglasno i bez rasprave prihvaćena je Odluka o proširenju Urbane aglomeracije Rijeka s utvrđivanjem Konačnog prijedloga obuhvata Urbane aglomeracije Rijeka, koja bi se u budućnosti trebala proširiti na Grad Bakar te općine Matulji, Jelenje i Omišalj.

 

Povezane objave

Na riječkom Korzu održava se Team Work Days 2022.

Na riječkom Korzu održava se Team Work Days 2022.

Na riječkom Korzu u tijeku je  manifestacija Team work days 2022., javna prezentacija projektnih aktivnosti koje Zajednica tehničke kulture Rijeka provodi s učeničkim zadrugama Primorsko – goranske županije, a kroz koju se želi pojačati inovacijski impuls...

POKOPI NA RIJEČKIM GROBLJIMA (151)

POKOPI NA RIJEČKIM GROBLJIMA (151)

PETAK, 20. svibnja TRSAT, 13.30Ivan Maričić (1925) DRENOVA, 14.30Franka Knežić (1943) DRENOVA, 13.30Đuro Dešić (1939) SUBOTA, 21. svibnja DRENOVA, 13.00Aleksandar Gabrić (1937) Podatke je objavilo Komunalno društvo Kozala, Braće Hlača 2/a, Rijeka. ...

Pin It on Pinterest