Primorsko-goranska županija vodeća po stopi odvajanja otpada po stanovniku

16.08.2023. 09:08 | Novosti, Rijeka, Rijeka & Regija

Foto: Općina Kostrena, Čistoća

Primorsko-goranska županija najbolja je hrvatska županija po stopi odvajanja sakupljenog otpada u 2022. godini po stanovniku. Vodeća je i po rastu stope odvajanja u odnosu na godinu prije, a slijede je Zadarska, Kopriviničko-križevačka, Istarska i Osječko-baranjska županija. Pokazala je to analiza portala Župan.hr, dobivena na temelju objavljenog izvješća o komunalnom otpadu za 2022. godinu u kojoj se sa stopom odvojenog prikupljanja otpada ističu i jedinice lokalne samouprave na otoku Krku.

U Primorsko-goranskoj županiji po stanovniku je odvojeno sakupljenog komunalnog otpada 170,3 kilograma čime je postignut najveći rast stope za 12,1 postotni bod. Po ukupno odvojenom otpadu nalazi se među vodećim županijama, s 33,5 posto u okviru javne usluge, odnosno ukupno 47,3 posto.

Na rezultate se osvrnula pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ-a Koraljka Vahtar-Jurković koja ističe da stopa odvajanja kontinuirano raste od 2018. godine. Rezultat je to zajedničkih višegodišnjih napora županije, jedinica lokalne samouprave, komunalnih društava i samih građana.

“Primorsko-goranska županija je još u svojoj strategiji zaštite okoliša 2005. godine kao prioritet postavila gospodarenje otpadom i od tada sustavno radi na uspostavi suvremenoga sustava gospodarenja otpadom. Osnove izgradnje toga sustava postavljene su županijskim planom gospodarenja otpadom iz 2007. godine te sa zadovoljstvom možemo reći da je on u najvećoj mjeri ostvaren izgradnjom svih ključnih elemenata sustava – prvoga centra za gospodarenje otpadom u Hrvatskoj, svih pet planiranih pretovarnih stanica uz još dvije dodatne u Malom Lošinju i u Vrbovskom te mrežom stacionarnih i mobilnih reciklažnih dvorišta koja se kontinuirano dopunjuje”, izjavila je pročelnica Vahtar-Jurković.

U Županiji se i ove godine ističu gradovi i općine na otoku Krku s odvojenim prikupljanjem otpada sa stopom iznad 60 posto.

“Na području naše Županije, opet kao prvi u Hrvatskoj, zaživio je sustav Eko otok Krk koji počiva na odvojenom sakupljanju otpada koji se iz godine u godinu unaprjeđivao da bi danas na području svih sedam jedinica lokalne samouprave otoka Krka već bio dosegnut cilj postavljen na državnoj razini od 60% odvojeno prikupljenog otpada i gdje već godinama uspješno radi sortirnica i kompostana. Otočni stanovnici dobivaju svakog proljeća dio proizvedenoga komposta za svoje vrtove i cvijeće. Osim toga, svih su se godina provodile brojne aktivnosti radi poticanja odvojeno prikupljenog otpada koje je sufinancirala i naša županija, samostalno ili u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost”, naglašava Vahtar-Jurković.

Podsjetila je da Županija nastoji unaprijediti gospodarenje biootpadom da bi se ostvario i drugi postavljeni cilj – 40 posto odvojeno prikupljenog biootpada.
“U tom je cilju primorsko-goranski župan Zlatko Komadina sa suradnicima održao više sastanaka s čelnicima gradova i općina i predstavnicima njihovih komunalnih društava jer je na njima utvrđivanje lokacija kompostana kao građevina lokalnog značaja u njihovim prostornim planovima. Na poticaj članova Županijske skupštine, već drugu godinu za redom u proračunu su osigurana sredstva za sufinanciranje projekata kompostana ili stručnih podloga za iznalaženje njihovih optimalnih lokacija, kao i pilot-projekata gospodarenja biootpadom. Na temelju javnog poziva svim jedinicama lokalne samouprave, donesena je odluka o sufinanciranju nabave većeg broja kućnih kompostera jer oni doprinose obradi biootpada na mjestu nastanka, čime se minimizira negativan utjecaj takvoga otpada na okoliš”, naglasila je  pročelnica Vahtar-Jurković.

Najčitanije


Povezane objave

POKOPI NA GROBLJIMA (888)

POKOPI NA GROBLJIMA (888)

SUBOTA, 20. SRPNJA 2024. ZAMET, 14.00: Biserka Nakić (1933) ZAMET, 12.00Slavka Gregorović (1940) DRENOVA, 10.00Koviljka Vukelić (1935) KASTAV, 10.00Gordana Padavić (1959) KASTAV, 11.00Edi  Sušanj (1962) BAKARAC, 11.00Ljubica Blažina (1961) KRALJEVICA,...

U boćariji Poljane održane Sportske igre umirovljenika

U boćariji Poljane održane Sportske igre umirovljenika

Sportske igre umirovljenika održane su u boćariji Poljane u povodu proslave Dana grada Opatije u organizaciji Udruge umirovljenika Opatija.Igre su natjecateljima ponudile odmjeravanje snaga u pikadu, kartama te muškom i ženskom boćanju. Uslijedila je...

Pin It on Pinterest