Grad Rijeka od 2022. godine sufinancira čuvanje djece kod registriranih dadilja

26.12.2021. 09:23 | Novosti, Rijeka, Rijeka & Regija

Foto: P. B.

Pravo na sufinanciranje za djecu od 6 mjeseci do polaska u osnovnu školu moći se ostvariti ukoliko budu zadovoljeni svi postavljeni uvjeti. Grad je osigurao ukupno 288 tisuća kuna za ovu namjenu

Od 1. siječnja 2022. godine Grad Rijeka započet će sa sufinanciranjem čuvanja djece u obrtima registriranim za obavljanje djelatnosti dadilja.
Kako bi što veći broj djece bio obuhvaćen programom predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi djece rane i predškolske dobi, Grad Rijeka, osim što omogućuje smještaj djece u gradske vrtiće, sufinancira rad privatnih vrtića u Rijeci te smještaj djece u vrtiće na području drugih gradova. Kako trenutni kapaciteti nisu dostatni kako bi se svu djecu čiji roditelji za to imaju potrebe uključilo u vrtićki program, Gradsko vijeće je ovih dana donijelo odluku o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja, osiguravši 288 tisuća kuna za provedbu odluke.

Omogućiti čuvanje djece za što više roditelja

„Ovaj način čuvanja, brige i skrbi o djeci može nadomjestiti nedostatak kapaciteta u predškolskim ustanovama, a koji se prvenstveno odnosi na jasličku dob djece, starosti od šest mjeseci do tri godine. Želja nam je zaposlenim roditeljima, koji zbog ograničenih kapaciteta vrtića na našem području, nisu uspjeli upisati djecu u vrtiće omogućiti čuvanje djece“, kazala je predstavljajući prijedlog odluke pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković.

Pravo na sufinanciranje za djecu od 6 mjeseci do polaska u osnovnu školu moći se ostvariti ukoliko budu zadovoljeni svi postavljeni uvjeti. Tako dijete i roditelj, odnosno roditelji s kojim dijete živi u kućanstvu, moraju imati prijavljeno prebivalište na području grada Rijeke, odnosno stalni boravak za strance i osobe bez državljanstva, a oba djetetova roditelja moraju biti zaposlena. Pravo na sufinanciranje ostvarit će dijete koje nakon provedenog upisnog postupka u tekućoj pedagoškoj godini, zbog ograničenih smještajnih kapaciteta ili nemogućnosti upisa zbog starosne dobi djeteta, nije upisano u niti jednu predškolsku ustanovu koja djeluje na području grada Rijeke, a koja je uvrštena u Plan mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke.

Maksimalno sufinanciranje obrta do 2.800 kuna

Roditelji bi u sufinanciranju sudjelovali s mjesečnim iznosom od 720 kuna, iznosom koji plaćaju roditelji djece smještene u gradske ili privatne vrtiće. Grad Rijeka će obrtima registriranim za obavljanje djelatnosti dadilja isplaćivati ostatak iznosa pune mjesečne cijene usluge dadilje, ali maksimalno do iznosa pune mjesečne cijene usluge od 2.800 kuna.
Utvrđeno je da na području grada Rijeke do izrade prijedloga ove odluke postojao samo jedan obrt registriran za obavljanje djelatnosti dadilja. Iako se moglo čuti kako je u međuvremenu registrirano još obrta, odlučeno je da će sufinanciranje moći ostvariti obrti registrirani ne samo na području grada Rijeke, već cijele Primorsko-goranske županije, a u kojima će se na čuvanju nalaziti djeca s područja grada Rijeke.

Povezane objave

POKOPI NA RIJEČKIM GROBLJIMA (152)

POKOPI NA RIJEČKIM GROBLJIMA (152)

SUBOTA, 21. svibnja DRENOVA, 13.00Aleksandar Gabrić (1937) PONEDJELJAK, 23. svibnja DRENOVA, 15.00Zlatko Neralić (1965) SRIJEDA, 25. svibnja KOZALA, 11.00Dušan Kljenak (1956) Podatke je objavilo Komunalno društvo Kozala, Braće Hlača 2/a, Rijeka. ...

Pin It on Pinterest