Bivši direktor Autotroleja Alberto Kontuš dobio opomenu jer je kasno podnio imovinsku karticu: vlasnik je ili suvlasnik tri stana i dvije kuće

18.06.2024. 20:30 | Rijeka, Rijeka & Regija

Autor teksta: Fiore Vežnaver, Foto: Grad Rijeka, portal Burin

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa izreklo je opomenu bivšem direktoru riječkog Autotroleja Albertu Kontušu zbog toga što nije na vrijeme, u skladu sa zakonskim regulama, podnio imovinsku karticu. Propustio je, naime, podnijeti imovinsku karticu za 2022. godinu do 31. siječnja prošle godine, kako to zakon nalaže, već je to učinio s velikim zakašnjenjem, u prosincu 2023. godine.

Povjerenstvo za sukob interesa je tijekom postupka i zatražilo očitovanje od bivšeg direktora Autotroleja, kao obveznika po odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Kontuš je naveo da je imovinsku karticu predao 26. prosinca lani, uz objašnjenja kada je došao na čelo Autotroleja i okolnosti u kojima je to bio do kraja travnja prošle godine. Povjerenstvo za ovakvu povredu odredbe zakona, nepodnošenje na vrijeme imovinske kartice, može izreći i novčanu sankciju, ali je zaključeno kako je primjereno izreći mu opomenu. Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Kada je riječ o imovinskoj kartici Alberta Kontuša, prema podacima iz one koju je podnio prije mjesec dana, sredinom svibnja, bivši direktor Autotroleja vlasnik je ili suvlasnik ukupno deset nekretnina. Od toga u vlasništvu ili suvlasništvu ima tri stana i dvije kuće. Samovlasnik je stana u Rijeci, površine 61 kvadrata, čija je tržišna vrijednost procijenjena na 105 tisuća eura, te stana u Rijeci, površine 58 kvadrata, vrijednog 99,5 tisuća eura. Sa suprugom je i suvlasnik stana u Rijeci, površine 98 četvornih metara i vrijednog 169 tisuća eura. Kontuš je s trećim osobama suvlasnik i dviju kuća u Plomin Luci: u imovinskoj kartici je naveo da prva ima površinu od 95 kvadrata i vrijedna je oko 14 tisuća eura, a druga površine 50 kvadrata i vrijedi 7,5 tisuća eura. Zapada ga oko 20 posto vlasništva tih dviju kuća.

Ostale nekretnine kojima je suvlasnik su oranice (njive) u Plomin Luci, a najvrednija se cijeni na oko 18 tisuća eura. Kod svih tih pet nekretnina njega zapada petina vlasništva.

Za posljednji period u kojem je bio u Autotroleju Kontuš je naveo da je imao neto plaću od oko 1.964 eura. U posljednjoj imovinskoj kartici je precizirao i da osobno na godišnjoj razini prima i 8.000 eura od iznajmljivanja nekretnine turistima, a supruga 9.000 eura po istoj osnovi. Kontuš je naveo u kartici i da otplaćuje bankarski kredit od 12 tisuća eura, uz mjesečni anuitet od oko 230 eura. Ima i ušteđevinu od 12 tisuća eura, a zajedno sa suprugom ušteđevinu od još 42 tisuće eura. Vlasnik je automobila “alfa romeo giulietta” iz 2013. godine, čiju je vrijednost procijenio na 9.000 eura.

Alberto Kontuš je naveo kako nije član ni jedne stranke.

Najčitanije


Povezane objave

POKOPI NA GROBLJIMA (888)

POKOPI NA GROBLJIMA (888)

SUBOTA, 20. SRPNJA 2024. ZAMET, 14.00: Biserka Nakić (1933) ZAMET, 12.00Slavka Gregorović (1940) DRENOVA, 10.00Koviljka Vukelić (1935) KASTAV, 10.00Gordana Padavić (1959) KASTAV, 11.00Edi  Sušanj (1962) BAKARAC, 11.00Ljubica Blažina (1961) KRALJEVICA,...

U boćariji Poljane održane Sportske igre umirovljenika

U boćariji Poljane održane Sportske igre umirovljenika

Sportske igre umirovljenika održane su u boćariji Poljane u povodu proslave Dana grada Opatije u organizaciji Udruge umirovljenika Opatija.Igre su natjecateljima ponudile odmjeravanje snaga u pikadu, kartama te muškom i ženskom boćanju. Uslijedila je...

Pin It on Pinterest